Giới thiệu Sea Dragon

Công ty Sea Dragon được thành lập và đi vào hoạt động năm 2013. Tọa lạc ngay trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, công ty của chúng tôi tuy trẻ nhưng đã từng bước xây dựng phát triển và đi vào chuyên môn.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về thương mai, tài chính, đầu tư và đặc biết là y tế và dược phẩm.

 

Tầm Nhìn Của Chúng Tôi:

 

Tạo liên kết và hợp tác quốc tế mạnh mẽ. Xúc tiến thương mại và đầu tư tại Việt Nam với các đối tác trên toàn thế giới.
Đảm bảo nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng cơ hội đầu tư của Việt Nam.
Giới thiệu những ý tưởng mới, cách tiếp cận, các sản phẩm và công nghệ vào Việt Nam, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ quản lý cần thiết để đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế được sát nhập thành công với văn hóa kinh doanh của Việt Nam.
Hoạt động và phát triển phòng mạch, y tế, dược phẩm và thiết bị y tế tại Việt Nam.

Sea Dragon