• Y Tế
    • Thiết bị y tế 
    • Dược phẩm
    • Hoạt động phòng khám quốc tế.
    • Tư vấn các dịch vụ về y tế, chuyển bệnh nhân...

    Chi tiết